หนังสือพร้อมส่งให้อ่าน

ยืมหนังสือฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21: 7 หลักการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคต ใหม่ How Learning Works

วันที่เริ่ม 10/12/2016 วันที่ระดมทุนสำเร็จ 09/07/2017

รายละเอียดหนังสือ : การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21: 7 หลักการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคต ใหม่ เป็นหนังสือที่ “ครูเพื่อศิษย์” ทุกคนต้องอ่าน ท่านจะได้ความรู้ และเทคนิคช่วยเหลือศิษย์ให้เรียนง่ายและสนุกขึ้น และที่สำคัญยิ่งคือ เรียนแล้วรู้จริง เกิดความสันทัด และพัฒนาไปเป็นคนที่กำกับการ เรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งจะมีส่วนสร้างอนาคตให้แก่ศิษย์อย่าง ประมาณค่ามิได้ หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนสังเคราะห์มาจากผลงานวิจัยนับพันชิ้น สรุปเป็น หลักการ 7 ข้อ สำหรับให้ครูอาจารย์ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ และให้ศิษย์เรียนได้ผลดีอย่างมีขั้นตอน เรียนแล้วรู้จริง และสามารถ กำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งจะมีคุณูปการต่อการเป็นผู้เรียนรู้ ตลอดชีวิต ความรู้และวิธีการในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับครูอาจารย์ไทย หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

133

การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21: 7 หลักการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคต  ใหม่ How Learning Works
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 350.0 บาท

งบสนับสนุนจากกองทุนปันอ่าน

09/07/2017 08:01AM

Vichai Chaimongkol

13/06/2017 06:34AM

ชณาศักดิ์ ภักดี

10/12/2016 02:37PM