ต่อคิวอ่านหนังสือเล่มนี้

คน.เมือง.พอร์ตแลนด์. : Portland. The City. The People.

วันที่เริ่ม 05/09/2017 จะสิ้นสุดในอีก 44 วัน

รายละเอียดหนังสือ : ในเล่มแบ่งออกเป็น 4 ส่วนที่สำคัญ ดังนี้ The City. ว่าด้วยเมือง ย่าน ร้านรวง และสถานที่น่าสนใจต่างๆ The People. ว่าด้วยผู้คนที่น่าสนใจ แต่ละคนมีความถนัดและสร้างผลงานหลากหลายไม่ซ้ำกัน The List. ว่าด้วยรายชื่อของสถานที่และร้าน แบ่งตามความสนใจ The Map. ว่าด้วยแผนที่ของย่านต่างๆ ที่น่ารักและน่าไปเยี่ยม รับรองว่าผู้อ่านจะได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวทั้งหมดในเล่มนี้ เรียกว่าจะไปก็ต้องอ่าน ไม่ไปก็ต้องอ่าน!

0

คน.เมือง.พอร์ตแลนด์. : Portland. The City. The People.
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 450.0 บาท