ต่อคิวอ่านหนังสือเล่มนี้

ผู้หญิงเที่ยว สะดุด

วันที่เริ่ม 30/09/2017 วันที่สิ้นสุด 30/09/2018

รายละเอียดหนังสือ : การเดินทางจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเราเกิดอาการสะดุด! สะดุดใจกับบางสิ่งที่เราเหลือเห็น และมีอันต้องสะดุดเท้า เพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านั้นให้ละเอียดกว่าที่ผ่านมา ซึ่งการสะดุดเช่นนี้ ทำให้เราเติบโตขึ้น ในความคิดอ่านและการมองโลก หนังสือเล่มนี้ผุ้เขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาได้อย่าละเมียดละไม ผ่านจดหมายที่ส่งถึง "น้ำริน" เพื่อนสนิท ซึ่งเป็นตัวแทนพาคุณผู้อ่านไปเที่ยวในที่ที่เธอรัก และเป็นที่ที่สะดุดตาสะดุดใจ จนอาจจะทำให้คุณอยากจะไปเยือนให้ได้สักครั้ง

0

ผู้หญิงเที่ยว สะดุด
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 185.0 บาท