ต่อคิวอ่านหนังสือเล่มนี้

ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย

วันที่เริ่ม 26/09/2017 วันที่สิ้นสุด 26/09/2018

รายละเอียดหนังสือ : ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องความรู้ที่เป็นวิชาการ แต่เป็นหลักการปฏิบัติที่ครอบคลุมด้วยอุดมคติในภาคธุรกิจของคนไทย ที่ก้าวข้ามความเคยชินเก่าๆ ไปสู่มุมมองใหม่ๆ ภายใต้กติกาโลกใหม่ที่ต้องมีจริยธรรม มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ ธรรมาภิบาลไทยเป็นข้อเสนอเพื่อการเรียนรู้ใหม่ เป็นการเปิดพื้นที่ทางความคิดที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง บุคคล ครอบครัว ธุรกิจ และสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิรูปของประเทศ นั่นคือ... • ปรับปรุงธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศ • การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม • ท้ายที่สุดจะทำอย่างไรเมื่อธรรมิบาลถูกท้าทาย ทั้งหมดนี้รวบรวมอยู่ในหนังสือ “ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย” ผ่าทางตันของการพัฒนา ที่ไม่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

0

ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 350.0 บาท