ต่อคิวอ่านหนังสือเล่มนี้

สงครามน้ำ

วันที่เริ่ม 08/08/2017 วันที่สิ้นสุด 08/08/2018

รายละเอียดหนังสือ : ถ้าเปิดก๊อกออกมาแล้วน้ำไม่ไหล หรือวันดีคืนดี น้ำท่วมบ้านจนต้องอพยพหนีน้ำ แล้วเราจะโทษใคร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ และช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันจากฟ้าสู่ดิน จากขุนเขาสู่ที่ราบ จากป่าสู่เมือง จากมหาสมุทรสู่แม่น้ำลำคลอง ทั้งยังเป็นกรณีศึกษาเรื่องน้ำ เพื่อแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน พร้อมตอบโจทย์เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ด้วยข้อมูลจริงจากหลากหลายสถานการณ์ทั่วโลก เพราะน้ำท่วม น้ำหลาก น้ำแล้ง แย่งน้ำ ผันน้ำ กักน้ำ หนีน้ำ และอีกหลายประเด็นที่เป็นปัญหาอันมีต้นเหตุจาก “น้ำ” ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป...

1

สงครามน้ำ
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 240.0 บาท