ต่อคิวอ่านหนังสือเล่มนี้

สิบวันเปลี่ยนชีวิต

วันที่เริ่ม 25/09/2017 วันที่สิ้นสุด 25/09/2018

รายละเอียดหนังสือ : นี่คือหนังสือสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ที่เหมาะกับนักศึกษาผู้กำลังค้นหาสิ่งที่ตัวเองรัก หนุ่มสาวผู้กำลังก้าวสู่การทำงานที่มีความหมาย คนวัยทำงานที่เริ่มตั้งคำถามกับชีวิต คนมีครอบครัวที่กำลังเตรียมตัวรับสมาชิกใหม่ คนมีลูกที่เริ่มกังวลต่ออนาคตของพวกเขา คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ที่กำลังคิดแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม และคนที่ยังไม่เคยคิดวางแผนใดๆ ให้อนาคตเลย ผู้เขียนได้กลั่นกรองประสบการณ์ทั้งชีวิตออกมาผ่านตัวอักษร ด้วยความหวังว่าผู้อ่านจะได้ค้นพบสิ่งที่ชีวิตกำลังค้นหาและสามารถดำรงตนอย่างมีความหมายสืบไป

0

สิบวันเปลี่ยนชีวิต
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 190.0 บาท