ต่อคิวอ่านหนังสือเล่มนี้

อาตมะโพธะ

วันที่เริ่ม 09/02/2018 จะสิ้นสุดในอีก 117 วัน

รายละเอียดหนังสือ : อัตตาดำรงอยู่ ทุกสิ่งก็ดำรงอยู่ อัตตาไม่ดำรงอยู่ ทุกสิ่งก็ไม่ดำรงอยู่ ดังนี้แล อัตตาคือทุกสิ่ง การตรึกตรองสืบค้นว่า อัตตาคือสิ่งใด นั่นคือการศิโรราบต่อทุกสิ่ง

1

อาตมะโพธะ
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 125.0 บาท