ต่อคิวอ่านหนังสือเล่มนี้

อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น

วันที่เริ่ม 23/08/2017 วันที่สิ้นสุด 23/08/2018

รายละเอียดหนังสือ : คู่มืออธิบายคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในแบบก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง องค์ประกอบอาคาร และแบบก่อสร้างประเภทต่างๆ ตั้งแต่แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจและสื่อสารกับคนในวงการก่อสร้างได้ เพื่อให้ได้บ้านที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

1

อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 225.0 บาท