ต่อคิวอ่านหนังสือเล่มนี้

เกลียดวันศุกร์ รักวันจันทร์

วันที่เริ่ม 25/09/2017 วันที่สิ้นสุด 25/09/2018

รายละเอียดหนังสือ : เราตั้งหน้าสะสมเงินไว้เผื่อในวันตกยากหรือเกษียณ แต่เราไม่เคยเตรียมตั้งรับหากอาชีพเราจู่ ๆ ก็ถึงทางตัน จุดสะดุด หรือแม้แต่หายไป Do Over เป็นเรื่องของการตั้งรับพายุฝนในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพอย่างชาญฉลาดด้วยแนวคิด Career Savings Account (บัญชีออมอาชีพ) ซึ่งให้สูตรบวกลบคูณ หาร "ต้นทุน" สำคัญที่ทุกคนมี นั่นคือ ทักษะ skills, ความสัมพันธ์ (relationships) อุปนิสัย (character) และ แรงขับ (hustle) เพื่อที่จะทำให้คุณได้ทำงานที่รักและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าตลอดไป!

1

เกลียดวันศุกร์ รักวันจันทร์
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 275.0 บาท