ต่อคิวอ่านหนังสือเล่มนี้

เข้มแข็งแค่ไหน ก็ต้องร้องไห้เป็น

วันที่เริ่ม 25/07/2017 วันที่สิ้นสุด 25/07/2018

รายละเอียดหนังสือ : เข้มแข็งแค่ไหน ก็ต้องร้องไห้เป็น ของปะการัง คือหนังสือเล่มเล็กๆ ที่บรรจุถ้อยคำสั้นๆ อันลึกซึ้ง คมคาย ให้ความหวังและกำลังใจ ให้แง่คิดในเชิงบวก จำนวน 100 บท บางครั้ง โลกไม่เข้าข้างเรา เพราะต้องการให้ใครสักคนมาอยู่ข้างๆ แทน

1

เข้มแข็งแค่ไหน ก็ต้องร้องไห้เป็น
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 245.0 บาท