ต่อคิวอ่านหนังสือเล่มนี้

แผ่นดินอาหรับ ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง

วันที่เริ่ม 31/10/2017 จะสิ้นสุดในอีก 16 วัน

รายละเอียดหนังสือ : "แผ่นดินอาหรับ ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านไปเรียนรู้เรื่องราวของกลุ่มชนอาหรับ จากจุดเริ่มของชาวทะเลทรายผ่าน "วิถีแห่งเบดูอิน" กระทั่งศรัทธาในศาสนาอิสลามได้หยั่งรากลึกจนก่อกำเนิด "จักรวรรดิอิสลาม" จนก่อเกิดอิสลามอันเกรียงไกร รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกทั้งสองครั้งขีดแบ่งแผ่นดินจนเป็น "ชาติรัฐ" ในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ความเป็นอาหรับ และแผ่นดินอาหรับที่ครั้งหนึ่งนั้น อคติที่ชาวโลกมีต่อพวกเขาดูจะมืดมนจนบางครั้งเราก็ลืมไปว่า พวกเขาคือชนที่สร้างสรรค์ "อารยธรรม" อันดีงานเอาไว้ในโลกนี้มากมาย!

0

แผ่นดินอาหรับ ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 230.0 บาท