ต่อคิวอ่านหนังสือเล่มนี้

แม่ไม่เหนื่อยป้อน สอนลูกให้กินเอง

วันที่เริ่ม 02/08/2017 วันที่สิ้นสุด 02/08/2018

รายละเอียดหนังสือ : หักล้างความเชื่อผิดๆ ว่าเด็กทารกต้องเริ่มกินอาหารด้วยการใช้ช้อนป้อนอาหารเหลว หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่า ทำไมการให้ลูกนำทางด้วยการกินเองตั้งแต่เริ่มต้น จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดต่อสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก

3

แม่ไม่เหนื่อยป้อน สอนลูกให้กินเอง
บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ !

ราคาหนังสือ 280.0 บาท